• Foto 2
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 10
  • Foto 11
  • Foto 14
1 2 3 4 12 14 14

Zeilende Passagiersschepen Zeevaart

Register Holland is opgericht om aan de vraag naar onafhankelijke, technische keuringen van zeilende charterschepen te kunnen voldoen. Register Holland is het enige nationale klassebureau in Nederland dat erkende keuringen en certificaten voor de zeevaart verzorgt. Register Holland verzorgt voor zowel de zeevaart als de binnenvaart verschillende keuringen. Hieronder volgt een overzicht van keuringen op basis van de Witte Rules:

Veiligheidskeuringen
Tijdens deze inspectie wordt de veiligheid van het schip gekeurd wat betreft de constructie, de inrichting en de uitrusting. Eens in de vijf jaar vindt een Special Survey plaats. Tijdens dit survey worden de diverse onderdelen van het schip extra gekeurd. De onderdelen kunnen tegelijkertijd gekeurd worden, maar ze mogen ook opgesplitst worden. Wel moeten alle onderdelen eens in de vijf jaar een Special Survey ondergaan.

Casco-inspecties
Tijdens de droogstaande inspectie wordt de buitenzijde van de romp uitvoerig bekeken. Eens in de vijf jaar wordt er tevens een diktemeting van de romp uitgevoerd. Ook worden anker, ankerketting, roer, afsluiters en schroefas geïnspecteerd.

Tuigages
De tuigages van zeilende passagiersschepen worden tijdens de jaarlijkse veiligheidsinspectie bekeken. Eens in de vijf jaar worden tuigages en masten uitgebreid gecontroleerd. De masten moeten tijdens het Special Survey dan ook liggend aangeboden worden. De tuigage is een onderdeel van het klassecertificaat.

Certificaten
Als aan alle eisen voldaan wordt ontvangt de eigenaar van het schip een klassecertificaat van Register Holland. Dit klassecertificaat is noodzakelijk om het Certificaat van Deugdelijkheid bij Inspectie Verkeer en Waterstaat aan te vragen. De overheid geeft internationale certificaten uit voor EU 2009/45, (VK)IOPP, Solas, Marpol etc. Register Holland kan hiervoor een adviserende voorinspectie verzorgen, deze wordt gelijktijdig met de veiligheidsinspectie uitgevoerd.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw heeft Register Holland in het voortraject een adviserende rol met betrekking tot de toepasbaarheid van regelgeving en de certificaatkeuze. Tijdens het nieuwbouwtraject bestaan de werkzaamheden van Register Holland onder andere uit de tekeningenkeur, tussentijdse inspecties, het bijwonen van de stabiliteitsproef en de proefvaart, het beoordelen van de stabiliteitsberekeningen en het verzorgen van het certificaat. Bij vroegtijdig inschakelen van Register Holland is veel winst in het latere keuringstraject te behalen.

U kunt uw vragen telefonisch (0521-744016) of per mail (info@register-holland.nl) aan ons stellen. Wij zijn u graag van dienst!