• Foto 2
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 10
  • Foto 11
  • Foto 14
1 2 3 4 12 14 14

Zeegaand motorschip <24 m

Register Holland voert voor zeegaande motorschepen kleiner dan 24 meter alle benodigde inspecties uit voor het verkrijgen van het Nationaal Veiligheidscertificaat. Het Nationaal Veiligheidscertificaat is in de plaats gekomen van het Certificaat van Deugdelijkheid en wordt uitgegeven door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Jaarlijks melden wij uw schip af bij IVW op het moment dat er geen punten meer open staan die tijdens de inspecties geconstateerd zijn. Tevens verlengen wij jaarlijks het Nationaal Veiligheidscertificaat voor u. Het Handboek Periodiek Onderzoek wordt ook jaarlijks door Register Holland afgetekend en periodiek door ons vernieuwd. Voor het verlengen van het Nationaal Veiligheidscertificaat moet een veiligheidsinspectie en een casco-inspectie plaatsvinden.

Veiligheidsinspectie
Een veiligheidsinspectie vindt jaarlijks plaats. Tijdens deze inspectie controleert de surveyor de uitrusting aan boord, veiligheidsmiddelen, machinekamer etc. Bevindingen worden vastgelegd in een surveyorsrapport.

Casco-inspectie
Een casco-inspectie vindt eenmaal per drie jaar plaats. Tijdens deze inspectie wordt het casco visueel geïnspecteerd en vindt er een diktemeting plaats. Afhankelijk van het special survey vindt er een uitgebreide inspectie plaats van anker, ankerketting, roer, afsluiters en schroefas. De jaarlijkse veiligheidsinspectie kan gelijktijdig met de casco-inspectie worden uitgevoerd. Zaken die wij niet droogstaand kunnen beoordelen worden tijdens een herinspectie beoordeeld.

Special Survey items
Eens in de vijf jaar vindt er een uitgebreide inspectie plaats van het ankergerei, de hoofdmotor, de generator, de elektrische installatie, de keerkoppeling, de romp en devaste brandblusinstallatie. Voor de hoofdmotor geldt dat deze iedere vijf jaar uitgebreid beoordeeld moet worden op basis van de fabrieksvoorschriften. Voordat het schip weer in de vaart genomen kan worden moet er ook een proefvaart plaatsvinden. Wij houden in onze database bij wanneer deze uitgebreide inspecties plaats moeten vinden. De Special Survey items mogen allemaal tegelijk of gespreid worden beoordeeld zolang ze maar allemaal in vijf jaar aan bod komen. Als u een overzicht van de special survey items wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de administratie van Register Holland.

Nieuwbouw
Bij nieuwbouw heeft Register Holland in het voortraject een adviserende rol met betrekking tot de toepasbaarheid van regelgeving en de certificaat keuze. Tijdens het nieuwbouwtraject bestaan de werkzaamheden van Register Holland onder andere uit de tekeningenkeur, tussentijdse inspecties, het bijwonen van de stabiliteitsproef en de proefvaart, het beoordelen van de stabiliteitsberekeningen en het verzorgen van het certificaat. Bij vroegtijdig inschakelen van Register Holland is veel winst in het latere keuringstraject te behalen.

Register Holland is een kleine, efficiënte organisatie. Om een afspraak voor een inspectie te maken kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de administratie. Die beheert de agenda’s van alle surveyors en plant de afspraken zo efficiënt mogelijk in, zodat de reiskosten beperkt blijven. Ook voor vragen kunt u bij de administratie terecht. Afhankelijk van de vraag brengt zij u zo spoedig mogelijk in contact met een deskundige surveyor.

Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord! U kunt uw vragen telefonisch (0521-744016) of per mail (info@register-holland.nl) aan ons stellen. Wij zijn u graag van dienst!