• Foto 2
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 10
  • Foto 11
  • Foto 14
1 2 3 4 12 14 14

Tuigages

Register Holland heeft in de loop der jaren een unieke kennis op het gebied van zeiltuigages opgebouwd. Zo heeft het topstuk van de Nederlandse vloot, de klipper Stad Amsterdam, tuigage die gecertificeerd is door Register Holland. Tuigcertificaten zijn voor de meeste zeilschepen verplicht. Bij schepen waarvoor dat niet geldt kan de eigenaar besluiten om vrijwillig een tuigeuring aan te vragen. Behalve de overheid kan ook een verzekeraar eisen dat het tuig gekeurd wordt. Register Holland voert alle soorten tuigkeuringen uit voor de zee- en binnenvaart.

Zeevaart
De tuigages van zeilende passagiersschepen die gekeurd en gecertificeerd worden door Register Holland worden tijdens de jaarlijkse inspectie bekeken. Eens in de vijf jaar worden tuigages en masten uitgebreid gecontroleerd. De masten moeten tijdens het Groot Survey dan ook liggend aangeboden worden. De tuigage is een onderdeel van het klassecertificaat.

Ook tuigages van zeilende zeegaande passagiersschepen die voor bijvoorbeeld romp en machinekamer niet onder keur zijn bij Register Holland kunnen door Register Holland gekeurd worden. Na goedkeuring wordt er een tuigcertificaat verstrekt. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Het tuigcertificaat maakt onderdeel uit van het Certificaat van Deugdelijkheid, dat door Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) uitgegeven wordt.

Grote zeegaande jachten vormen een speciale categorie. Grote jachten hebben steeds meer moeite om hun tuigages te laten voldoen aan de voorwaarden van de verzekeraars. Soms wordt een totaal nieuwe tuigage vereist na tien jaar, vooral omdat kennis en certificatie van grote tuigages voor veel verzekeraars een relatief onbekend terrein is. Register Holland kan hierin voorzien door haar unieke kennis van zeiltuigages.

 

U kunt uw vragen telefonisch (0521-744016) of per mail (info@register-holland.nl) aan ons stellen. Wij zijn u graag van dienst!