• Foto 2
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 10
  • Foto 11
  • Foto 14
1 2 3 4 12 14 14

Wat zijn rules?

De regelgeving waaraan een schip moet voldoen bestaat uit statutaire rules en kasseroles.

Statutaire rules gaan voornamelijk over veiligheid en worden door de (internationale) overheid uitgegeven, voorbeelden hiervan zijn: de schepenwet, de binnenvaartwet, EU 2009/45, Solas etc.

Klasserules hebben betrekking op het technische gedeelte van het schip en worden door de klassebureaus ontwikkeld. Register Holland heeft haar klasserules vastgelegd in de Witte, Blauwe, Rode en Groene Rules en geeft die uit in de vorm van handige boekjes. Voor het gemak van de gebruiker heeft Register Holland in veel gevallen de klasserules en statutaire rules in één boekje samengevoegd.

Witte Rules
Voor zeegaande zeilende passagiersschepen, kleiner dan 500 GT en met maximaal 36 passagiers.

- Voor zeegaande motorschepen, kleiner dan 750kW en met maximaal 12 passagiers. Aanvullingen op de Witte Rules zijn vastgelegd in Interne Richtlijnen.

Blauwe Rules
Overgangsregeling voor zeegaande zeilschepen die reeds voor 15 december 1996 in de vaart waren.

 

Het schepenregister van Register Holland

Nederland beschikt over de grootste vloot beroepsmatig varende zeilschepen ter wereld, zowel voor de binnenvaart als op zee. De unieke kennis om deze schepen veilig te laten varen ligt volledig bij Register Holland. Om een helder onderscheid te maken tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde schepen heeft Register Holland een Register opgezet. Het schepenregister omvat alle zeilende beroepsvaartuigen die door Register Holland gekeurd zijn en in het bezit zijn van een klassecertificaat, een Certificaat van Deugdelijkheid en/of een Communautair Binnenvaartcertificaat.

Dit register is een belangrijke bron voor officiële instanties zoals de diverse overheden en inspectiediensten. In toenemende mate is het ook een belangrijke bron voor scheepsmakelaars en verzekeringsmaatschappijen.