• Foto 2
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 10
  • Foto 11
  • Foto 14
1 2 3 4 12 14 14

Register Holland gemandateerd voor de Binnenvaart

Op 29 november 2013 is Register Holland door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gemandateerd voor het uitvoeren van certificerende werkzaamheden in de binnenvaart waaronder het afgeven van binnenvaartcertificaten. Tot 29 november 2013 gaf de ILT de certificaten af op basis van de door de RH uitgevoerde onderzoeken. Voortaan geeft Register Holland het certificaat zelf af.

Meer informatie treft u aan in onze nieuwsbrief of op de website van ILenT.