• Foto 2
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 10
  • Foto 11
  • Foto 14
1 2 3 4 12 14 14

Welkom bij Register Holland BV

CORONA VIRUS

Register Holland is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de maatregelen welke de overheid heeft genomen om verspreiding van het Corona virus te beperken. De inspectiewerkzaamheden van binnenvaartschepen vallen onder de door de overheid aangewezen vitale processen.

Register Holland zal de inspectiewerkzaamheden op locatie blijven uitvoeren zolang dit mogelijk is. Hierbij zullen de bekende maatregelen om besmetting te voorkomen in acht worden genomen. Dit verwachten wij uiteraard ook van u.

Mocht u zelf ziekteverschijnselen hebben geeft u dit dan aan ons door. De inspectie zal dan worden verplaatst. 

Ons kantoor is normaal bereikbaar: 0521-744016 of info@register-holland.nl

Wij voeren ILT inspecties uit voor het verkrijgen van wettelijk verplichte binnenschipcertificaten. Deze certificaten worden uitgegeven door klassebureaus en particulier instellingen. Voor uitgifte van een certificaat dienen er inspecties plaats te vinden die door onze deskundige experts worden uitgevoerd.

Kort samengevat staat Register Holland voor:

-          Een door de overheid aangewezen particuliere instelling voor de binnenvaart;

-          Een onafhankelijk bureau met brede expertise;

-          Een efficiënte en klantvriendelijke organisatie;

-          Deskundigheid zowel op technisch gebied als op het gebied van regelgeving en certificeringsmogelijkheden;

-          Erkende keuringen en certificaten voor diverse typen binnenvaartschepen;

-          Informatie over wet- en regelgeving en de beste certificaatkeuze bij de bouw of verbouw van uw schip.

-          Meer dan 25 jaar ervaring in binnenvaart.

Wij zijn u graag van dienst.