• Foto 2
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 10
  • Foto 11
  • Foto 14
1 2 3 4 12 14 14

Pleziervaartuigen

Wanneer een pleziervaartuig een certificaat moet hebben
- Alle vaartuigen met een lengte, gemeten over de stevens zonder aangehangen roer, boegspriet of zwemplateau, van 20 m of meer.
- Alle vaartuigen waarvan het product van de lengte, de breedte en de grootste diepgang, kiel of een schroefraam niet meegerekend, meer dan 100 m3 bedraagt.(dus ook als het schip korter is dan 20 m; zie onderstaande afbeelding)

Een in het Z (zeeschepen) register van het kadaster ingeschreven pleziervaartuig kan voor de binnenvaart worden gecertifceerd volgens het ROSR (volgens de wetgeving voor de Rijnvaart, zie ook: het varen op de Rijn).

Welke termijn geldt hiervoor
De schepen die ten gevolgde van de nieuwe binnenvaartwet een certificaat nodig hebben, moeten voor 30 december 2018 een eerste certificaat aanvragen om in aanmerking te komen als bestaand schip. Schepen waarvoor na 30 december 2018 een eerste certificaat aangevraagd wordt, moeten volledig aan de eisen voldoen voor een nieuw schip. Wanneer het schip over de Nederlandse grens gaat (bijv. naar Duitsland, België of Frankrijk) wordt sterk aanbevolen om een geldig certificaat aan boord te hebben. In de overige Europese landen is de certificaat verplichting al van toepassing.

Eisen voor een pleziervaartuig
Voor bestaande pleziervaartuigen kan een certificaat afgegeven worden, zonder vaargebied Rijn, als het schip niet geheel aan de nieuwe Europese Richtlijn voldoet op voorwaarde dat er geen "klaarblijkelijk gevaar" is. Het certificaat wordt dan voorzien van een bijlage waarin is aangetekend aan welke wettelijke eisen het schip niet voldoet. Er is sprake van klaarblijkelijk gevaar wanneer niet aan de voorschriften voor de structurele eigenschappen van het vaartuig, de vaar- en manoeuvreereigenschappen of de veiligheid aan boord wordt voldaan. Register Holland adviseert desgewenst over de mogelijkheden om de veiligheid en functionaliteit aan boord te verbeteren. Nieuwe pleziervaartuigen moeten wel aan alle eisen uit de Europese Richtlijn voldoen.

De minimale eisen voor een bestaand pleziervaartuig
- Cascosterkte en huiddikte; hiervoor moet het schip droogstaan. Register Holland inspecteert het casco en maakt hierbij een vlakrapport op. (Wanneer er al een casco-inspectie heeft plaatsgevonden, wordt deze geaccepteerd als deze niet ouder is dan 2 jaar en door een erkend bureau is uitgevoerd)
- Stuurinrichting (inclusief stuurautomaat indien aanwezig)
- Vrij zicht vanuit de stuurpositie (naar voren, maar ook naar achteren!)
- Anker inrichting (operationeel)
- Marifoon verbinding/bediening
- Gasinstallatie aan boord; gekeurd door erkend installateur
- Brandveiligheid (o.a. gekeurde brandblussers)
- Reddingsmiddelen (reddingsvesten en boeien)
- Manoeuvreereigenschappen; deze kunnen door de expert aan boord worden beoordeeld of met een proefvaart worden aangetoond.

Wanneer een eigenaar een certificaat aanvraagt en Register Holland is na de inspecties van mening dat het schip niet voldoet aan een eis die onder klaarblijkelijk gevaar valt, kan er geen certificaat worden afgegeven voordat dit mankement is verholpen. Het zal echter meestal zo zijn dat een bestaand varend vaartuig dat men vóór 30-12-2008 op de waterwegen kon tegenkomen vandaag niet ineens een klaarblijkelijk gevaar is.

Geldigheidsduur van het certificaat voor pleziervaartuigen
Bestaande schepen of schepen waarvoor het certificaat verlengd moet worden, krijgen een certificaat dat 7 jaar geldig is. Nieuwbouwschepen krijgen een certificaat voor maximaal 10 jaar. Bij tussentijdse ingrijpende verbouwingen kan het nodig zijn om een herkeuring aan te vragen (bijv. bij verlenging van het schip, een nieuwe inrichting of het plaatsen van een andere motor). U kunt bij grote verbouwingen altijd contact opnemen met Register Holland voor advies.

Aanvullende eisen
Naast de Europese richtlijn EU2006/87 die de technische uitrusting en inrichting van een schip omschrijft, blijven ook altijd de overige reglementen zoals: BPR (Binnenvaart Politie Reglement), RPR (Rijnvaart Politie Reglement) van toepassing. Hierin staat ook een aantal zaken omschreven betreffende uitrusting en kentekens waarvan een schip voorzien moet zijn. Register Holland toetst voor afgifte van een certificaat uitsluitend aan de Europese richtlijn, de schipper/eigenaar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de overige nautische reglementen.

Vaargebied van een pleziervaartuig met een communautair certificaat
Wanneer het schip voorzien is van een geldig certificaat, mag er praktisch op alle binnenwateren van Europa worden gevaren, dit certificaat wordt namelijk door alle EU-lidstaten erkend. Uitzondering hierop is het varen op de Internationale Rijn, hiervoor moet het schip voorzien zijn van een Rijncertificaat. Met het communautaire certificaat (CBB) mag wel men op de Nederlandse Rijn varen. Register Holland voert ook een Rijnvaartkeuring uit. Het pleziervaartuig zal dan wel volledig aan de daarvoor gestelde eisen moeten voldoen.

Ook voor het varen op de Duitse zone 2 wateren zoals: de Eems, de Weser, de Elbe en het Kielerkanaal stelt de Duitse overheid met nationale wetgeving extra eisen aan uw pleziervaartuig (Seestrassenordnung). Deze eisen betreffen met name een aantal extra uitrustingsstukken.

Certificeren van een pleziervaartuig
Globaal bestaat het keuren van een pleziervaartuig voor een certificaat uit twee onderdelen: casco-inspectie (constructie schip met vlakrapport) en veiligheidsinspectie. Beide inspecties worden volledig door Register Holland verzorgd.

Neem gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op (0521-744016) of per mail naar (info@register-holland.nl). Wij staan u graag te woord.